TMGD DANIŞMANLIĞI

 

 

 

 

2010 yılında ülkemizin taraf olduğu ADR konvansiyonu gereği yılda 50 tondan fazla tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti almaları mecburi hale gelmiştir.

Geçici Muafiyetler
  • Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyonları, LPG, CNG tüp satışı yapan işletmeler
  • Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminalleri (denizyolu, havayolu taşımacılığı)
  • Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki Belgesi sahipleri (sadece taşımacılık faaliyeti kısmı için)
  • Kamu kurum ve kuruluşları,

 

Bir yorum bırakın