4PL (Dördüncü Parti Lojistik) Danışmanlık

4PL (Dördüncü Parti Lojistik), 3PL lojistik firmalarının ihtiyaçları istenen şekilde karşılayamaması nedeniyle lojistik sektöründe ortaya çıkmış kavramlardan biridir. 3 PL firmaları daha çok taşıma ve depolama gibi faaliyetlerde uzmanlık göstermesi, daha kompleks yapıda olan lojistik ihtiyaçların karşılanamamasını da beraberinde getirmiştir.

4G Lojistik Tedarik zincirinin ilk aşamasından en son noktasına kadar, toplu satın alma faaliyetlerini de kapsayan 4 PL projeler üretir. Hem verimli hem de güvenli sistemler kurar.

Öğrenebilir ve sürdürülebilir sistemler tasarlar.

4PL firmaları ise müşterilerine kapsamlı tedarik zinciri çözümleri sunarak, bünyesinde bulundurduğu teknoloji, yetkinlik, kaynak ve deneyimleri 3PL şirketleriyle entegre ederek tedarik zincirini baştan sona tasarlayan, kurgulayan ve yöneten şirketlerdir.

Bir yorum bırakın